• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các chính sách tài chính được ban hành trong tháng 1/2024

Trong tháng 1/2024, nhiều quy định mới được Bộ Tài chính ban hành. Trong đó, nổi bật là các quy định như: thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tài chính; quy định 17 nhóm chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính; hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và viên chức chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính…

Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tài chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BTC quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tài chính. hông tư số 01/2024/TT-BTC áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư quy định cụ thể, thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu dùng để xác định thời hạn bảo quản cho các hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tài chính. Mức xác định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu không được thấp hơn mức quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu ban hành kèm theo Thông tư này.

Đối với hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức chưa được quy định tại Thông tư này, các cơ quan, tổ chức căn cứ thời hạn bảo quản của hồ sơ, tài liệu tương ứng để xác định.

Mời xem nội dung văn bản tại đây: Thông tư số 01/2024/TT-BTC

Bộ Tài chính quy định 17 nhóm chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 03/2024/TT-BTC quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính. Tại Thông tư số 03/2024/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định rõ, hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính là tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình, kết quả hoạt động chủ yếu của ngành Tài chính và các đặc điểm cơ bản của đối tượng quản lý của ngành Tài chính nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của ngành Tài chính và các cơ quan nhà nước.

Đồng thời, phục vụ công tác đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển các lĩnh vực quản lý của ngành Tài chính; đáp ứng nhu cầu trao đổi, chia sẻ thông tin thống kê tài chính theo quy định của Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn Luật Thống kê.

Mời xem nội dung văn bản tại đây: Thông tư số 03/2024/TT-BTC

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và viên chức chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính

Tại Thông tư số 04/2024/TT-BTC vừa ban hành, Bộ Tài chính hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và viên chức chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính.

Về nguyên tắc, căn cứ xác định vị trí việc làm, Thông tư số 04/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu rõ, vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm viên chức chuyên ngành Tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Căn cứ xác định vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm viên chức chuyên ngành Tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP. Việc xác định cơ cầu viên chức chuyên ngành Tài chính thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 3, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.

Mời xem nội dung văn bản tại đây: Thông tư số 04/2024/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

Ngày 29/1/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. Theo đó, Bộ Tài chính đã sửa đổi quy định về: quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan; mức độ tuân thủ pháp luật đối với người khai hải quan; tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật đối với người khai hải quan; phân loại, quyết định kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phương thức giám sát việc tiêu hủy phế liệu, phế phẩm trong hoạt động quản lý hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất;… Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/03/ 2024.

Mời xem nội dung văn bản tại đây: Thông tư số 06/2024/TT-BTC


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết