• :
  • :

Hút vốn và công nghệ xanh từ châu Âu

Việt Nam cam kết cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các nhà đầu tư châu Âu với dòng vốn xanh và công nghệ tiên tiến, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp trong nước phát triển bền vững.