• :
  • :

Công bằng và nhân văn

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố lịch thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT, rồi quyết định bổ sung đối tượng xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT 2021, ngành Giáo dục các địa phương đã khẩn trương triển khai thực hiện.