• :
  • :

Chia sẻ cách làm hay

Công tác đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có giáo dục cho các tỉnh Bắc Lào luôn được tỉnh Điện Biên chú trọng.

Tác động đa chiều

Yêu cầu cao từ định dạng câu hỏi mới là thách thức và cơ hội, lực đẩy để nâng cao chất lượng dạy học khi triển khai Chương trình GDPT 2018.