• :
  • :

Chuyện học trong khu cách ly

Nhiều giáo viên và học sinh phải đi cách ly tập trung do dịch Covid-19. Để việc dạy và học được suôn sẻ, tỉnh Quảng Bình đã có nhiều giải pháp linh hoạt, kể cả mở lớp học trong khu cách ly tập trung.

Mệt mỏi kiểm tra giữa học kỳ I

Trong khi TP HCM yêu cầu việc thi, kiểm tra trực tuyến chỉ tổ chức nhẹ nhàng thì nhiều trường tiểu học lại tổ chức thi cứng nhắc, gây quá tải cho học sinh và phụ huynh.