• :
  • :

Ngăn tiếng xấu lạm thu học đường

Cứ vào đầu năm học, lạm thu học đường lại trở thành đề tài bàn tán, gây không ít bức xúc. Bao nhiêu lần vào cuộc chấn chỉnh cùng công văn cấm lạm thu từ cơ quan chức năng vẫn chỉ như muối bỏ biển.