• :
  • :

Yêu một người tẻ nhạt

Thật tẻ nhạt khi nửa kia của ta chỉ muốn nằm dài trên giường, lướt web. Người ấy hầu như không có sở thích đặc biệt và cũng không bận tâm về những gì đang diễn ra.