• :
  • :

Yêu lâu ngại cưới

Không ít đôi dù yêu nhau sâu đậm trong một khoảng thời gian dài nhưng không muốn cưới, có đôi còn bất ngờ chia tay...