• :
  • :

Bố mẹ Tây làm gì khi “lên chức”?

Ở nước ngoài, chưa kết hôn đã tính đến chuyện sau này sinh con nhờ ông bà chăm sóc là chuyện hiếm. Bởi vậy, ở một số quốc gia đã yêu cầu đăng ký kết hôn kèm với giấy chứng nhận đã tham gia các lớp làm cha mẹ.