• :
  • :

Cơn mệt lạ sau khi khỏi F0

Đa số F0 nhẹ thường tự hồi phục nhanh chóng nhưng cũng không ít trường hợp có triệu chứng thường xuyên bị mệt, cảm thấy hụt hơi, xuống sức.