• :
  • :

Số học sinh đau mắt đỏ ở Ninh Bình đang tăng

Bệnh đau mắt đỏ (viêm kết mạc cấp) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có xu hướng gia tăng, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục, trường học - trong đó có nhiều trường hợp biến chứng nặng phải nhập viện điều trị dài ngày.