• :
  • :

Bảo tồn cá niên đặc sản

Cá niên là loại đặc sản không thể nuôi được, chỉ có trong tự nhiên. Nhìn những con suối, con khe vắng bóng cá niên, người Cơ Tu ở xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng quyết tâm hành động.

Chấm dứt từ thiện tùy hứng

Cá nhân thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện phải mở sổ ghi chép đầy đủ các khoản tiếp nhận và sử dụng cho mục đích xã hội từ thiện. Đây là quy định căn cơ trong dự thảo thông tư của Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho hoạt động từ thiện.

Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới

"Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới" là tựa đề bài viết của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. VNHN trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nội dung bài ...

Nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ người lao động

Chiều 25-11, Khối thi đua 4 LĐLĐ TP HCM (gồm Công đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, Công đoàn Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn, Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Công đoàn Tổng Công ...