• :
  • :

Một góc nhìn về cụm ngành điện ảnh tại Việt Nam

TPHCM đang là động lực chính cho sự phát triển điện ảnh Việt Nam. Nơi đây đang có sự quy tụ với mật độ dày đặc các công ty sản xuất đơn ngành, cùng đóng góp vào cụm ngành điện ảnh Việt Nam. Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc sử dụng mô hình lý thuyết ...

Để di sản phát huy giá trị

Đánh thức kho tàng di tích lịch sử - văn hóa, hay nói cách khác, làm cho di sản biết kể câu chuyện của mình nhằm thu hút du khách đang là đề tài được quan tâm tại Bình Định.