• :
  • :

Châu Á tăng tốc đón khách quốc tế

Không đợi đại dịch chấm dứt hoàn toàn, nhiều nước châu Á đã và đang đẩy nhanh kế hoạch mở cửa đón khách quốc tế trong những tháng cuối năm 2021, với nhiều giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách.