• :
  • :

Thúc đẩy phát triển du lịch TPHCM trong thời đại số

Chuỗi phim ngắn về địa điểm nổi tiếng, ẩm thực đặc sắc, du lịch y tế hay ấn phẩm du lịch TPHCM... là các sản phẩm truyền thông, quảng bá du lịch TPHCM trong thời đại số. Điều này nhằm nâng cao vị thế của điểm đến TPHCM trên bản đồ du lịch.