• :
  • :

Tập trung tháo “điểm nghẽn” cung ứng toàn cầu

Trong bối cảnh hầu hết các quốc gia trên thế giới đang triển khai phương châm “sống chung với dịch”, đưa hoạt động kinh tế dần bước vào trạng thái bình thường mới, chuỗi cung ứng toàn cầu đang cần được cải thiện mạnh mẽ.