• :
  • :

Nhiều ngân hàng giảm lãi vay

Cập nhật đến ngày 18-7, hàng loạt ngân hàng thương mại đã công bố giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong dịch Covid-19.