• :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Làng có “kho gạo” ở lưng chừng trời
Vài năm trở lại đây, để đầu tư “kho gạo”, một số gia đình có diện tích vườn rộng đã trồng thêm cây gạo, coi đây là hướng phát triển kinh tế hộ.