• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định giá nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giá

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) vừa có Công văn số 5029/BTC-QLG yêu cầu  các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá hành nghề nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật về thẩm định giá.

Các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên hành nghề về giá cập nhật thường xuyên văn bản pháp luật và kiến thức chuyên môn.

Các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên hành nghề về giá cập nhật thường xuyên văn bản pháp luật và kiến thức chuyên môn.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá hành nghề trong quá trình cung cấp dịch vụ thẩm định giá phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về thẩm định giá, Hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan khác.

Đồng thời, phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình thẩm định giá, các quy định về các cách tiếp cận và phương pháp trong thẩm định giá; tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn, giữ vững tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá.

Doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định tại Điều 37, Điều 42 của Luật Giá.

Công văn số 5029/BTC-QLG nêu rõ, các doanh nghiệp thẩm định giá phải kịp thời báo cáo với Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) khi có thay đổi về nội dung đăng ký hành nghề thẩm định giá hoặc điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, điều chỉnh thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề; cũng như khi có thay đổi khác theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm định giá, khoản 9 Điều 1 Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.

Trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá đang trong thời gian không bảo đảm một trong các điều kiện tương ứng loại hình doanh nghiệp quy định tại các khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 39 của Luật Giá nhưng chưa bị đình chỉ hoạt động thẩm định giá thì không được ký kết hợp đồng thẩm định giá.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp thẩm định giá phải chủ động trong việc thu thập thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giá của doanh nghiệp và kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; thực hiện lưu trữ hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam số 06.

Theo Công văn số 5029/BTC-QLG, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên hành nghề về giá cần cập nhật thường xuyên văn bản pháp luật và kiến thức chuyên môn về thẩm định giá; Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các khóa học cập nhật kiến thức chuyên môn về thẩm định giá do các đơn vị được phép cập nhật kiến thức về thẩm định giá năm 2023 tổ chức nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, cũng như đảm bảo đủ điều kiện đăng ký hành nghề thẩm định giá cho năm hành nghề tiếp theo.

Ngoài ra, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định giá, các thẩm định viên chủ động, tích cực đóng góp ý kiến tham gia xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tích cực tham gia Hội nghị, Hội thảo liên quan đến lĩnh vực thẩm định giá; Chủ động, tăng cường cung cấp dịch vụ thẩm định giá đáp ứng nhu cầu xã hội, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo hợp đồng đã ký kết với khách hàng thẩm định giá và quy định của pháp luật.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết