• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hỗ trợ đầu tàu kinh tế cả nước

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị, TP HCM cùng các bộ, cơ quan, địa phương liên quan cần tập trung, quyết liệt thực hiện các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực nhằm tạo ra sự chuyển biến mang tính đột phá, phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, lợi thế và đưa thành phố vững bước tiến lên…

Trong đó, chú trọng một số nội dung trọng tâm sau:

- Một là, phải thống nhất, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại của TP HCM như đã được Bộ Chính trị xác định tại Nghị quyết số 31-NQ/TW.

- Hai là, xác định việc xây dựng và phát triển TP HCM văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị với phương châm: "TP HCM vì cả nước, cả nước vì TP HCM". Đây cũng chính là một trong 3 quan điểm quan trọng tại Nghị quyết 31-NQ/TW. TP HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước; vì vậy, các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương khác trong cả nước cần có trách nhiệm chung trong việc xây dựng cơ chế, chính sách cũng như hỗ trợ nguồn lực phù hợp để thành phố phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

- Ba là, khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị với lộ trình thực hiện, phân công nhiệm vụ và các mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng gắn với việc định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện từng năm.

- Bốn là, khẩn trương xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch tuyên truyền, phổ biến thông tin về Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị và chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao, tiếp tục năng động, đổi mới, sáng tạo để thực hiện thắng lợi các mục tiệu, nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra...

Về phía Chính phủ, để phát triển mạnh mẽ, toàn diện TP HCM, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và TP HCM khẩn trương xây dựng chương trình hành động của Chính phủ để triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị; các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM để báo cáo Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017/QH14; trong đó xem xét một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng:

- Xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội và phân cấp cho thành phố thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết công việc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặc thù của thành phố, phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong giai đoạn mới, trọng tâm là các lĩnh vực quản lý đầu tư; tài chính - ngân sách; quản lý đô thị, tài nguyên môi trường; quản lý văn hóa và trật tự xã hội; tổ chức, bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Hoàn thiện, ban hành và thực hiện đồng bộ các quy hoạch của TP HCM theo Luật Quy hoạch và các pháp luật liên quan.

- Ưu tiên hơn nữa nguồn lực đầu tư cho phát triển, bảo đảm kinh phí thực hiện các dự án lớn, quan trọng, nhất là các dự án đường Vành đai 3, Vành đai 4, đường sắt TP HCM - Cần Thơ, nâng cấp Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

- Đẩy mạnh việc liên kết, hợp tác với các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ, vùng ĐBSCL, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước cùng phát triển, đồng thời tích cực mở rộng quan hệ với các đối tác nước ngoài, tạo sự thống nhất và sức mạnh tổng hợp về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh cho thành phố, cho mỗi địa phương, cho toàn vùng và cả nước. 

(*)Trích tham luận tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 16-1 tại TP HCM. Tựa do Báo Người Lao Động đặt.


Tác giả: LÊ MINH KHÁI, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ (*)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết