• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giám sát tình hình đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2023

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 820/QĐ-BTC về Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2024. Theo đó, Quyết định này thực hiện giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023.

Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước giám sát gián tiếp hoạt động đầu tư vốn nhà nước tại 4 ngân hàng “Big 4”.

Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước giám sát gián tiếp hoạt động đầu tư vốn nhà nước tại 4 ngân hàng “Big 4”.

Theo Quyết định số 820/QĐ-BTC, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. Thời kỳ giám sát là năm 2023 với phương thức giám sát là trực tiếp và gián tiếp.

Trong đó, giám sát gián tiếp theo các nội dung quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 51 Luật số 69/2014/QH13. Cụ thể là: việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo mục tiêu, nguyên tắc, phạm vi quy định; việc xác định vốn đầu tư, cân đối kế hoạch nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn để đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; việc quyết định chủ trương đầu tư, trình tự, thủ tục quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

Trong khi đó, giám sát trực tiếp với các nội dung trọng tâm như: Phạm vi đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; việc quyết định chủ trương đầu tư, trình tự, thủ tục quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

Đối tượng giám sát là các cơ quan đại diện chủ sở hữu báo cáo có phát sinh đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2023.

Để thực hiện công việc này, Bộ Tài chính giao Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện giám sát đối với các trường hợp có báo cáo phát sinh đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

Các cơ quan đại diện chủ sở hữu (bao gồm cả các cơ quan đại diện chủ sở hữu không gửi báo cáo) chịu trách nhiệm thực hiện giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, lập Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023 và gửi về Bộ Tài chính theo quy định.

Tại Quyết định này, Bộ Tài chính chỉ rõ, về giám sát trực tiếp, Cục Tài chính doanh nghiệp sẽ phối hợp với Bộ Giao thông vận tải giám sát Công ty mẹ - Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc và Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; phối hợp với UBND tỉnh Bình Định giám sát Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sông Kôn.

Về giám sát gián tiếp, Cục Tài chính doanh nghiệp phối hợp với Bộ Giao thông vận tải giám sát Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam. Đơn vị này cũng sẽ phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố giám sát các công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Đà Nẵng, Ninh Thuận; Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc trời; Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai; Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam.

Trong khối ngân hàng, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính được giao phối hợp với Ngân hàng Nhà nước giám sát gián tiếp hoạt động đầu tư vốn nhà nước tại 4 ngân hàng là: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank); Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết