• :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Xuất hiện lỗi cực kỳ nghiêm trọng ở động cơ xe Santa Fe 2021
Một lỗi cực kỳ nghiêm trọng ở động cơ vừa được phát hiện tại chiếc Santa Fe 2021 phiên bản máy xăng khiến xe không thể lăn bánh và phải thay toàn bộ ...