• :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
2,9 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp tháng 1-2022
Từ năm 2022, dự kiến cả nước có khoảng 2,9 triệu người được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp với tổng kinh phí tăng thêm gần 1.052 tỉ đồng.
Từ 1/7: Lương hưu, trợ cấp hàng tháng tăng thêm 7,382%
Theo Dự thảo Nghị định của Bộ LĐTBXH, từ ngày 1/7/2020, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng bằng 7,382%.
Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp 15% từ ngày 1-1-2022
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất từ ngày 1-1-2022, điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với 8 đối ...
8 đối tượng được đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp hàng tháng
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đề xuất điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với 8 đối tượng từ ...