• :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Khánh Hòa: Tư vấn pháp luật cho người lao động ngành giáo dục
26/10/2022
Người lao động trong ngành giáo dục Khánh Hòa được tư vấn về các chế độ, chính sách liên quan bảo hiểm xã hôi, Luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động.
Công chức nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng sẽ nhận thêm một khoản tiền
25/02/2022
Công chức đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch hiện giữ, đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, không ...
COVID-19 được công nhận là bệnh nghề nghiệp
10/02/2023
Bộ Y tế vừa bổ sung COVID-19 vào danh sách các bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội, có hiệu lực từ ngày 1-4-2023.