• :
  • :
  • Theo dõi chúng tôi:

Thầy cô giờ cũng phải...chạy sô!

Giải quyết tình trạng thừa – thiếu giáo viên cục bộ, nhiều địa phương áp dụng giải pháp bố trí dạy liên trường. Cách làm này giúp các trường giảm bớt khó khăn do thiếu giáo viên do biên chế ngành không được tăng