• :
  • :
  • Theo dõi chúng tôi:
Trí tuệ nhân tạo còn vụng về

Trí tuệ nhân tạo còn vụng về

Các công ty như Facebook hay Google có thể chuyển thông điệp ra thế giới, rằng trí tuệ nhân tạo đã rất tiến hóa. Tuy nhiên, những người trong cuộc thấy rằng còn rất nhiều thuật toán có hạn chế - Tiến sĩ tin học Jakub Tomczak (ĐH Tự do – Hà Lan) nói ...
Phát triển nguồn nhân lực cho cuộc cách mạng 4.0

Phát triển nguồn nhân lực cho cuộc cách mạng 4.0

Ngày 7/1/2020, tại Hà Nội, Tiểu ban Phát triển nhân lực Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực tổ chức phiên họp năm 2019. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp.