• :
  • :
  • Theo dõi chúng tôi:
Khởi tạo cuộc sống số trong mùa dịch Covid-19

Khởi tạo cuộc sống số trong mùa dịch Covid-19

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-BTTTT phát động Cuộc vận động ứng dụng công nghệ Việt cho cuộc sống số. Đây là Chỉ thị thứ hai mà Bộ trưởng chỉ đạo toàn ngành cùng vào cuộc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, giúp cuộc sống ...