• :
  • :
  • Theo dõi chúng tôi:

Đấu tranh xóa bỏ hiện tượng "che chắn, bảo kê"

Trên các diễn đàn gần đây, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều lần cảnh báo hiện tượng "che chắn, bảo kê” cho “sân trước”, “vườn sau”; làm việc công vì lợi riêng; ảnh hưởng rất xấu đến hiệu lực của bộ máy quản lý, tạo kẽ hở cho tham nhũng, ...