• :
  • :
  • Theo dõi chúng tôi:
Siết chặt tuyến đường biên giới tại tỉnh An Giang

Siết chặt tuyến đường biên giới tại tỉnh An Giang

An Giang là tỉnh có biên giới dài, nắm giữ vị trí chiến lược rất quan trọng về kinh tế, chính trị xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, góp phần vào sự phát triển chung của toàn đất nước. Đặc biệt, đưa ra những giải pháp siết chặt đường biên ...