• :
  • :
  • Theo dõi chúng tôi:
Về nơi Hồ Lăk - Buôn Yun

Về nơi Hồ Lăk - Buôn Yun

Nếu có dịp tìm về hồ Lăk – Buôn Yun của huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk, nơi đây, ngoài những thắng cảnh hồ Lăk nên thơ bên đồi Biệt Điện Bảo Đại cùng với các buôn làng M’Nông còn giữ chất nguyên sơ và đầy huyền thoại. Nơi đây bạn sẽ được thưởng thức nhiều ...