• :
  • :
  • Theo dõi chúng tôi:

Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng – tín dụng đen "khóc ròng"

Tệ nạn tín dụng đen đẩy hàng vạn gia đình vào cảnh nợ nần cùng quẫn, để lại hậu quả nặng nề cho xã hội. Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng được coi như "phao cứu sinh" cho người thu nhập thấp được tiếp cận nguồn vốn chính thức, an toàn và được pháp luật bảo ...

Tái cơ cấu nền kinh tế: Thách thức và cơ hội

Đến nay, quá trình cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam đã đạt những kết quả tích cực, song trước đại dịch COVID-19 và những diễn biến khó lường của tình hình thế giới, vẫn còn rất nhiều việc phải làm, trong đó có việc đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế.