• :
  • :
  • Theo dõi chúng tôi:

Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng – tín dụng đen "khóc ròng"

Tệ nạn tín dụng đen đẩy hàng vạn gia đình vào cảnh nợ nần cùng quẫn, để lại hậu quả nặng nề cho xã hội. Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng được coi như "phao cứu sinh" cho người thu nhập thấp được tiếp cận nguồn vốn chính thức, an toàn và được pháp luật bảo ...

Kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong những năm qua, ngành Ngân hàng đã thực hiện nhiều giải pháp và đạt được kết quả trên các mặt hoạt động, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngân hàng thành công với chuyển đổi số

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, năm 2020, chuyển đổi số của ngành Ngân hàng được đánh giá là thành công. Kết quả này mang lại nhiều lợi ích cho cả tổ chức tín dụng và khách hàng.

Số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 21%

Báo cáo “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 15-5-2016 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp đến năm 2020 và đề xuất, kiến nghị giải pháp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của UBND thành phố Hà ...