• :
  • :
  • Theo dõi chúng tôi:
Về việc Trung Quốc tài trợ nghiên cứu đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng: Nói không với dự án ảnh hưởng an ninh quốc phòng

Về việc Trung Quốc tài trợ nghiên cứu đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng: Nói không với dự án ảnh hưởng an ninh quốc phòng

“Trong dự án đường sắt này, không ai biết mục đích phía sau là gì, lợi cho ai, có liên quan gì đến vấn đề an ninh quốc phòng hay không? Chúng ta không có lý do gì, cũng không có bất cứ ràng buộc gì để thực hiện dự án này”, TS Đỗ Đức Định cho biết.
Fintech và ngân hàng - hợp tác hay đối đầu?

Fintech và ngân hàng - hợp tác hay đối đầu?

“Công ty Fintech cần đứng ở chức năng kết nối, không nhảy vào việc huy động vốn, dẫm chân vào hoạt động ngân hàng và trở thành đối đầu”, Chuyên gia Tài chính - Ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu nhận định.  
Thời tiết