• :
  • :
  • Theo dõi chúng tôi:

371 tỷ USD trái phiếu xanh cho các công trình xanh năm 2021

Tổng giá trị phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững tiếp tục hướng tới một đỉnh cao mới vào năm 2021, đạt 650 tỷ USD. Trong đó, 375 tỷ USD từ trái phiếu xanh, 150 tỷ từ trái phiếu xã hội và 125 tỷ từ trái phiếu bền vững.