• :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Nhiều năm sau "đứt gánh" với Trần Bảo Sơn, Trương Ngọc Ánh tiết lộ quá khứ và đích đến cuối cùng của phụ nữ
"Phụ nữ thì đích đến cuối cùng vẫn phải là gia đình hạnh phúc. Tôi cũng là một người rất thực tế, những gì ở quá khứ mang lại kinh nghiệm và những kỷ ...