• :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Xiaomi kiện người đánh giá tiêu cực về Mi 10
Xiaomi khởi kiện thành công một người cố tình nhận xét không tốt về chiếc Mi 10 bản đặc biệt và buộc người này đền bù 30.000 nhân dân tệ.