• :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Học sinh Nhật Bản được bỏ khẩu trang khi đến trường
Trong cuộc họp báo ngày 24/5, Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản, ông Shinsuke Suematsu cho biết, trẻ em nên được bỏ khẩu trang trên đường đi học vào mùa hè ...