• :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Hàng trăm hố sụt kì lạ xuất hiện sau một trận động đất
Kể từ khi trận động đất xảy ra, người dân vùng bị ảnh hưởng càng thêm lo lắng khi những hố sụt liên tục xuất hiện.