• :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Rà soát lại hồ sơ sai phạm của thủy điện Thượng Nhật do tự ý tích nước trước bão
Trước hành vi tự ý tích nước trước bão số 13 của thủy điện Thượng Nhật, đoàn công tác của Cục Tài nguyên nước - Bộ TN&MT đang rà soát hồ sơ về vi ...