• :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Yêu cầu dừng phá rừng để mở đường ở Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà
 UBND tỉnh Lâm Đồng ra văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án 46, Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) dừng toàn bộ việc thi công, tác động đến đất rừng và ...